Page 3 - Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych
P. 3

Szlak samochodowy                         atrakcji            Pierścienia Kurpiowskiego

      Wycieczkę rozpoczynamy w Ostrołęce, z której zasługują w szczególności maszyna do gręplowania
      kierujemy się na północ (DK 53) do miejscowości wełny, urządzenie do filcowania oraz olejarnia.
      Białobiel. Dalej kontynuujemy jazdę drogą Z Lelisa kierujemy się na zachód, przez wieś
      powiatową, przez Durlasy do miejscowości Lelis. Łodziska, następnie drogą krajową (DK53), do
      Tu warto zrobić pierwszy przystanek, w centrum osławionej wsi Kadzidło. Główna droga zmienia
      Lelis znajduje się bowiem Ośrodek Etnograficzny nazwę na Trasa Mazurska, po lewej stronie znajduje
      o bogatych zbiorach. Na kolekcję ośrodka składa się zjazd do skansenu „Zagroda Kurpiowska”. Na
      się około 2500 eksponatów, w tym tradycyjne rozległym, z rzadka porośniętym sosnami terenie
      przedmioty związane z życiem codziennym dawnych rozciąga się muzeum pod otwartym niebem.
      mieszkańców Puszczy. W obiekcie znajdują się izba Znajdują się tu tradycyjne chaty, z których wiele
      z lat 70-tych XX wieku oraz wystawy, dotyczące można zwiedzić w środku. W poszczególnych
      archeologii oraz rybołówstwa, garncarstwa, tkactwa, izbach znajdują się meble, zabytkowe naczynia
      zdobnictwa i plastyki obrzędowej. Prezentowany i ozdoby, charakterystyczne dla regionalnego
      jest również lokalny świat zwierząt z głównymi wystroju z przełomu XIX i XX wieku. Niektóre
      przedstawicielami puszczy – jeleniem, wilkiem, z ganków ozdabiają ludowe rzeźby. Na terenie
      dzikiem itp. W ośrodku zgromadzono wiele maszyn skansenu zgromadzono także kapliczki oraz
      i urządzeń rolniczych, w tym do omłotu i przemiału kawałki pni z barciami. W Zagrodzie Kurpiowskiej
      zboża, oraz dawne środki transportu. Na uwagę odbywa się doroczna impreza pod nazwą „ Wesele


                                        Wędrowiec NADWARCIAŃSKI   3
   1   2   3   4   5   6   7   8