Page 3 - Kurpie Biale
P. 3

Kurpie Biała

    rys geograficzno-historyczny                 foto: Puszcza Biała

         To część Niziny Mazowieckiej, region położony między Brokiem a Puł-
         tuskiem, obejmujący tereny Puszczy Białej. Odizolowanie tego obszaru,
         wynikające z naturalnej bariery, jaką stanowiły bagna i lasy, a także duża
         odległość od większych miast, doprowadziło do wykształcenia odrębno-
         ści historycznej i duchowej. Charakterystycznymi elementami kultury
         materialnej są tradycyjne stroje, hafty, wycinanki, wyroby plecionkarskie,
         wikliniarskie i zdobione chaty. Wyróżniają się również palmy wielkanocne,
         wykonywane z bibuły, gałązek borówki, bazi i trzciny. Pamięć o elemen-
         tach folkloru duchowego, w tym pieśniach, zwyczajach i gwarze, podtrzy-
         mywana jest do dziś poprzez różne inicjatywy regionalne i występy lokal-
         nych artystów. W szkołach i ośrodkach kultury organizowane są koncerty
         pieśni kurpiowskich oraz pokazy tańca, najczęściej w oparciu o kalendarz
         obrzędów dorocznych. O propagowanie i promowanie kultury Kurpiów
         Białych dbają między innymi: Kuźnia Kurpiowska, prowadzona przez Sto-
         warzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” w Pniewie oraz zespoły
         regionalne, wśród nich: Zespół Pieśni i Tańca „Oberek” przy Wyszkowskim
         Ośrodku Kultury, Zespół Ludowy „Jarzębina” z Broku i zespół „Puszcza Bia-
         ła” z Rząśnika.                                         1
   1   2   3   4   5   6   7   8