Page 2 - Kurpie Biale
P. 2

w konkursie „Turystyka i krajoznawstwo – produkt turystyczny”.
                                     i wydany przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w 2022r. Operacja współfinansowana przez Województwo Mazowieckie
                                   2 częściowy przewodnik turystyczny : „Pierścień Kurpiowski – Kurpie Zielone i Kurpie Białe” został opracowany

                              egzemplarz bezpłatny
                              ISBN 978-83-60582-20-6
                              www.europilot.com.pl
                              tel./fax. +48 22 664 37 20, +48 22 664 50 91
                              01-355 Warszawa
                                  kolportaż
                              ul. S. Konarskiego 3
                                 Druk i
                              EURO PILOT Sp. z o.o.
                                   i graficzna
                                   techniczna
                              Ewa Chmielewska
                                  Redakcja
                              (zdjęcie na okładce)
                              Stowarzyszenie „Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna” – Kuźnia Kurpiowska
                              Przemysław Sitnik,
                                  Zdjęcia

                                 Tekst
                              Dominika Borówka                              www.kurpiowskipark.pl
                              e-mail: biuro@kurpiowskipark.pl
                              ul. Bogusławskiego 18, 07-410 Ostrołęka
                                   Wydawca
                              Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji
   1   2   3   4   5   6   7