Page 7 - Kot i Pies
P. 7

Zapobieganie zaginięciom psów

         Jak to zrobić? Przede wszystkim wykorzystać takie sposoby, jak:
          –  Umieszczenie zawieszki z adresem i numerem kontaktowym, tzw. adresów-
            ki, na obroży. To podstawa. Ponieważ może się ona z czasem odczepić,
            dodatkowo warto na obroży zapisać trwale swoje dane. Nie każdy wie, że
            identyfikacja zwierzęcia to obowiązek właściciela. Mówi o tym art. 10 ust. 3
            Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (u.o.z.): „zabrania się
            puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umoż-
            liwiającego identyfikacje właściciela lub opiekuna”.
          –  Trwałe oznakowanie zwierzęcia, przez umieszczenie pod skórą mikroczipa
            z danymi właściciela. Błyskawiczny i bezpieczny zabieg wykonywany w więk-
            szości gabinetów weterynaryjnych.
          –  Zabezpieczenie podwórka. Porządne ogrodzenie dostosowane do wielkości
            i sprawności psa. Płot, który będzie odpowiedniej wielkości dla nawet bardzo
            dużego, ale spokojnego psa, może sforsować mniejszy, ale bardziej skoczny
            zwierzak. Pod murem, który wydaje się nam przeszkodą nie do pokonania, od-
            powiednio zawzięte psisko zrobi podkop. Nie bagatelizujmy niewielkich dziur
            w siatce, nie odkładajmy sprawdzenia szczelności ogrodzenia na później.
          –  W czasie trwania cieczki spacerujmy z suczką tylko na smyczy i o ile to możli-
            we, poza godzinami, w których na spacery wychodzą wszystkie psy z nasze-
            go osiedla.
          –  O ile nie wybieramy się na polowanie, w lesie nie spuszczajmy psów ze smy-
            czy. Jeżeli potrzebują dużo ruchu, nauczmy je biegać np. przy rowerze.
          –  Podczas wakacyjnych wojaży powinniśmy być szczególnie wyczuleni na za-
            grożenia. Zarówno wtedy, gdy pies czy kot podróżuje z nami, jak i wówczas,
            gdy oddajemy go komuś pod opiekę. Świetnie znacie swoje zwierzęta – za-
            stanówcie się nad zagrożeniami, i podzielcie się swoimi doświadczeniami
                        z tymczasowymi opiekunami.
                        – Stosowanie środków farmaceutycznych.
                        Jeżeli Wasz pies wyjątkowo źle znosi burzę
                        i huk wystrzałów i zdarzały się mu wcze-
                        śniej ucieczki w okresie letnich wyładowań
                        atmosferycznych, Świąt, Nowego Roku –
                        odwiedźcie lekarza weterynarii. Są środki
                        uspokajające, które przytępią nieco zmysły
                        i pomogą waszemu przyjacielowi przetrwać
                        te ciężkie chwile.

                        6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12