Page 9 - Kot i Pies
P. 9

Co zrobić, gdy spotkasz bezdomnego psa lub kota?

         Gdy znalazłeś psa przywiązanego do drzewa w lesie, wyłowiłeś z jeziora karton ze
         szczeniętami, odkryłeś w rowie worek z kociętami, lub pod śmietnikiem, płotem, czy
         w innym zaułku natknąłeś się na sukę karmiącą oseski – sytuacja jest oczywista.
         Znalezione zwierzęta zostały porzucone i z całą pewnością są bezpańskie. Masz
         wtedy ustawowy obowiązek powiadomienia o znalezisku policji lub straży miejskiej
         (art. 9a u.o.z).
         Gdy jednak spotkasz błąkające się zwierzę, w innych niż tak drastyczne okoliczno-
         ściach, jest szansa, że tylko się zgubiło, i że czeka na niego kochający opiekun.
         Gdy nie masz co do tego pewności, najważniejszym zadaniem jest sprawdzenie czy
         zwierzę ma dom. Jak postępować, by zwiększyć szansę na jego szybki powrót do
         właściciela?

          1. Pozbawiony opieki pies bardzo często zachowuje się przyjaźnie i cieszy
            z okazanego mu zainteresowania. Zdarza się jednak, że się boi i jest niepew-
            ny co do twoich zamiarów. Podejdź do niego ostrożnie. Musisz być zdecy-
            dowany, ale spokojny. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie podnoś rąk do
            góry, przykucnij. Zwierzę, gdy się boi, może zareagować agresją. Jeśli sam
            się boisz, poproś o wparcie profesjonalistów, lub bardziej doświadczonego
            właściciela psa.
            Za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym za ich wyłapywanie, odpo-
            wiadają lokalne władze, urzędy gmin i miast. Możesz zadzwonić po ekopatrol
            straży miejskiej, lub gminnej albo powiadomić działającą na Twoim terenie
            organizację, która pomaga bezdomnym zwierzętom.
          2. Sprawdź, czy pies nie jest ranny. Jeśli możesz, zabierz go od razu do wetery-
            narza, lub powiadom znaną ci organizację zajmującą się opieką nad zwierzę-
            tami, patrol straży miejskiej lub gminnej.
          3. Spróbuj ustalić czy pies ma właściciela, może jego nazwisko jest obroży, lub
            na „adresówce”. Jeżeli zwierzę posiada mikroczip – odczytasz go w schro-
            nisku dla zwierząt lub u weterynarza. Mikroczip umieszcza się na szyi, ale
            nie u każdego psa łatwo go wyczuć. Gdy znajdziesz kontakt do właściciela,
            natychmiast powiadom go, że pies jest bezpieczny.
          4. Poinformuj o bezdomnym zwierzaku urząd gminy, miasta, policję lub najbliż-
            sze schronisko. Lokalne władze mają obowiązek się nim zająć, a twoim –
            ustawowym obowiązkiem – jest je powiadomić (Art. 9a u.o.z).
            Jeśli pies nie stwarza zagrożenia, a masz po temu warunki i czujesz się na
            siłach, możesz tymczasowo zabrać psa do swojego domu, ale potem ko-
            niecznie zawiadom o tym właściwe instytucje. Znaleziony pies, nie musi być                        8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14