Page 3 - Kot i Pies
P. 3

Przyczyny bezdomności

                     Bezpośrednie
            – porzucenia
                          bezpośrednie są wynikiem
            – zaginięcia       }
            – śmierć właściciela    pośrednich przyczyn
                      Pośrednie
         – niekontrolowany wzrost populacji (brak obowiązkowej sterylizacji i kastracji
          w schroniskach, brak realnej zachęty do sterylizacji zwierząt, które są mieszań-
          cami międzyrasowymi)
         – moda na nowe rasy psów i kotów
         – brak obowiązku rejestracji i znakowania zwierząt
         – brak szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

         Szukając pierwotnej przyczyny bezdomności zwierząt, trudno oprzeć się refleksji, że
         jest nią samo udomowienie. Uważamy za oczywistość wyższość naszego, ludzkiego
         gatunku nad wszystkimi innymi i nie zastanawiamy się nad odpowiedzialnością, która
         z tego powodu na nas spoczywa.

         Przez tysiące lat oswoiliśmy i udomowiliśmy
         wiele gatunków zwierząt. Uczyniliśmy z nich
         obrońców, tragarzy, towarzyszy. Nauczyli-
         śmy się wykorzystywać ich naturalne pre-
         dyspozycje albo instynkty i zmusiliśmy do
         służenia nam – istotom wyższym. Jesteśmy
         spadkobiercami tych, którzy przed wiekami
         wywabili ze schronień, ściągnęli z drzew,
         przygnali ze stepów przodków naszych
         psów, kotów, a także innych zwierząt do-
         mowych i gospodarskich. Naszym, nomen
         omen, „psim obowiązkiem” jest przyjąć ten
         spadek z „dobrodziejstwem inwentarza”.
         Profilaktyka
         Najważniejszym działaniem zapobiegają-
         cym bezdomności zwierząt jest ich trwałe
         znakowanie i rejestrowanie zapewniające
         identyfikację, oraz kastracja i sterylizacja                        2
   1   2   3   4   5   6   7   8