Page 4 - Kot i Pies
P. 4

w celu ograniczenia ich populacji. Mimo to większość gmin nie ujmuje takich działań
        w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi i w programach zapobiegania
        bezdomności. W rezultacie, w przypadku zagubienia, bądź porzucenia zwierzęcia,
        odnalezienie dotychczasowego właściciela jest utrudnione. Gminy nie kierują do wła-
        ścicieli zwierząt realnych zachęt do przeprowadzenia kastracji lub sterylizacji, często
        tłumacząc się tym, że dofinansowanie tych zabiegów nie jest dopuszczalne. To nie
        jest prawda.

        Przykłady dobrych praktyk – realna zachęta:
        – wprowadzenie całościowego planu znakowania i rejestrowania wszystkich zwierząt
        – dofinansowanie sterylizacji zwierząt, które mają właścicieli
        – zwolnienie z opłaty od posiadania psów właścicieli, którzy poddali swoje zwierzęta
         sterylizacji, trwale oznakowali i wpisali do rejestru urzędu
        – propagowanie adopcji.

        Przyczyny bezpośrednie
        Bezpośrednie przyczyny bezdomności psów i kotów to porzucenia, ucieczki i zagi-
        nięcia. W każdym przypadku odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na właścicielu.
        Porzucając, tzn. pozbywając się niechcianego zwierzęcia, człowiek działa z premedy-
        tacją. Oprócz fizycznego znęcania się, jest to najgorsze, co może zrobić. Co do tego
        nikt nie powinien mieć wątpliwości.
        Dla zwierzęcia domowego*, dom jest tym, czym dla nas i naszych dzieci. Azylem,
        punktem odniesienia, stałą. Daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Utrata
        domu, choć trudno to sobie wyobrazić, dla zwierzęcia musi być bardziej traumatyczna
        niż dla człowieka.

        Człowiek, o ile nie jest małym dzieckiem, ma zdolność przewidywania, analizowania
        i planowania. Lepiej, lub gorzej rozumie swoja sytuację. Pies czy kot – nie. Podob-
        nie jak małe dzieci, zwierzęta nie porównują. Przywiązują się do „swojego” opiekuna
        i kochają go takiego, jakim jest. Starają się zasłużyć na jego uznanie bez względu na
        wcześniejsze z nim doświadczenia. Ufają mu, mimo że często na to nie zasługuje.
        Mając to na uwadze, trzeba przyznać, że dopuszczając do zaginięcia, czy ucieczki
        psa lub kota, zawodzimy jego zaufanie.        *Zwierzę domowe – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowie-
        kiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu. Utrzymywane przez człowieka
        w charakterze jego towarzysza.                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9