Page 2 - Kot i Pies
P. 2

Od wydawcy

        Oddajemy do Waszych rąk wydawnictwo z cyklu „Poradnik przyjaciela kota i psa”,
        wydanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskie-
        go, którego autorką jest absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
        w Warszawie, hodowca bydła i kóz, opiekunka czterech kotów i pięciu psów.

        To nie przypadek, iż pierwsza publikacja planowanego cyklu dotyczy problemu bez-
        domności zwierząt. Jakie są jej przyczyny i gdzie szukać pomocy, gdy znajdziemy
        porzucone małe kotki, błąkającego się po lesie psa, czy po prostu (do czego się trud-
        no będzie przyznać) znudziliśmy się swoim zwierzaczkiem? Z natury jesteśmy prze-
        cież dobrymi ludźmi. Kochamy ulubieńców naszych dzieci, a pozbywając się kotka,
        pieska czy chomika, wstydzimy się powiedzieć prawdę. Zarówno domownikom, jak
        i przyjaciołom. To trudny wybór. Przywożąc do schroniska byłego przyjaciela uspra-
        wiedliwiamy się, że zmarł ktoś bliski z rodziny, do którego należało zwierzę, że ktoś
        w domu dostał alergii na kota albo że nagle rodzina wyprowadza się z Polski i nie ma
        co zrobić z psem, lub że w domu pojawiło się dziecko i pies stał się zazdrosny.
        Adresatem naszego wydawnictwa są mieszkańcy i turyści wypoczywający nad wodą,
        spacerujący po lasach powiatów legionowskiego i wołomińskiego. Tu łatwo zgubić
        ulubieńca podczas wypadu za miasto. Często celem takiej wyprawy jest pozbycie
        się niekochanego już zwierzęcia, „nietrafionego” wakacyjnego lub świątecznego
        prezentu. Rzadko taki pupil ma obrożę z kontaktem do właściciela, nie mówiąc już
        o świadomie porzuconym piesku czy kotku. W rezultacie nasz ulubieniec i przyjaciel
        staje się… bezdomnym, problemem władz gminy, na terenie której został znaleziony.

        Jak walczyć z bezdomnością zwierząt, jak zapobiegać ich niekontrolowanemu roz-
        mnażaniu, gdzie szukać pomocy? Nasza publikacja tylko dotyka tego problemu.
        Niestety. Decydując się na kotka czy pieska, zachęcamy do świadomego wyboru
        przyjaciela, a nie „wyposażenia” domu. Warto zajrzeć do internetu i poczytać o ho-
        dowli, zasięgnąć porady miejscowego weterynarza, a może wybrać się z wizytą do
        najbliższego schroniska dla zwierząt, gdzie czekają osierocone, bądź zagubione
        zwierzątka…

                               Zbigniew Szumera

                          Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                 Na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego
   1   2   3   4   5   6   7