Maciej Borówka

  

Izabella Sasin

  

Alicja Sokołowska

  

Izabela Stelmańska

  

Marzena Łuczak Boresowicz

  

Mieczysław Żochowski

  

Rafał Grześkiewicz

  

Artur Borkowski

  

Edward Trojanowski

  

Huber Macioch

  

Iwona Majewska

  

Podsumowanie seminarium