05-140 Serock, ul. Retmańska 47,
e-mail: cit@jeziorozegrzynskie.info;

Telefony:

Prezes zarządu – Zbigniew Szumera tel. 601 22 13 13

Wiceprezes – Jakub Buragiewicz tel. 601 26 97 51 (skarbnik)

Kontakt do kapitanów katamaranów*:
e-mail: albatros@zeglugamazowiecka.pl

Albatros 1 – t. 609511417; Albatros 2 – t. 609511418

*soboty, nidziele i święta od 1.06 do 31.08 g. 9.00-17.00