Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego powstało w 1998 roku z inicjatywy przedsiębiorców branży turystycznej i samorządowców powiatu legionowskiego oraz filmowców, plastyków i dziennikarzy stołecznych mediów. W ciągu minionych blisko 25 lat działalności stowarzyszenie było inicjatorem i organizatorem wielu akcji promujących turystyczne atrakcje miejscowości położonych w dolnym biegu Bugu i Narwi oraz nad Jeziorem Zegrzyńskim. Dzieki zaangażowaniu sympatyków i członków stowarzyszenia, byliśmy wadawcą (1998 – 2009) miesiecznika społeczno kulturalnego „Nad Zalewem”, producentem autorskich 7 filmów oświatowych promującyc lokalne atrakcje, kilkadziesięciu audycji i programów emitowanych zarówno w radio i telewizji, jak i w Internecie.

Stowarzyszenie było inspiratorem i realizatorem różnorodnych działań edukacyjnych, m.in. konkursu ekologicznego „Tajemnice Przyrodnicze Zalewu Zegrzyńskiego” (2001 i 2014), w efekcie których zebrano materiały do wydania ilustrowanego „Przewodnika turystycznego Zalewu Zegrzyńskiego” (2004), mapy szlaków przyrodniczych (2011 i 2014) oraz przewodnika z aktualnymi mapami tras kajakowych, promującego szlaki wodne Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego (2018). Stowarzyszenie było współorganizatorem Mazowieckiego Forum Samorządowego w Sejmie RP (2001-2010) poświęconemu turystyce, w ramach którego odbyły się tematyczne konferencje w Jachrance (2004) i Ożarowie (2010 oraz gospodarzem panelu którego tematem było wykorzystanie walorów turystycznych Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego jako jednej z największych atrakcji turystycznych Mazowsza. W ramach działań edukacyjnych Stowarzyszenie zrealizowało cykl szkoleń dla sołtysów powiatu legionowskiego (2010-2011) w ramach projektu „Edukacja – najlepsza inwestycja” (POKL) dot. walki z wykluczeniem społecznym i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stowarzyszenie wspólnie z MROT, Mazowieckim Oddziałem PTTK oraz Żeglugą Mazowiecką zorganizowało i przeprowadziło szkolenia organizatorów turystyki szkolnej oraz tour-operatorów (2014, 2016, 2018),

W latach 2011-2014 dzięki dofinansowaniu ze środków UE, (konkursy LGD Zalewu Zegrzyńskiego) oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego wykonaliśmy:

  • 7 filmów turystycznych (2011-2014) promujących atrakcje przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe 4 gmin Krainy Jeziora Zegrzyńskiego (Nieporęt, Wieliszew, Radzymin i Serock) oraz 2 gmin Krainy Dolnego Bugu (Dąbrówki i Somianki). Filmy mozna oglądać na portalu IT stowarzyszenia oraz Żeglugi Mazowieckiej (www.zeglugamazowiecka.pl).

  • Mapę „Szlaki dziedzictwa przyrodniczego Turystycznej Krainy Jeziora Zegrzyńskiego” (2011) z ilustrowanymi opisami atrakcji przyrodniczych (nakład 100 tys. egz. – insert do dziennika Super Expres).

  • Mapę i monografię „Szlaki wodne Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego”, obejmującej dwie mapy szlaków wodnych Jeziora Zegrzyńskiego (mała i dużą pętla) oraz szlak wodny Dolnego Bugu oraz opisy atrakcji turystycznych i przyrodniczych gmin: Somianka (pow. wyszkowski), Dąbrówka i Radzymin (pow. wołomiński), Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Serock (pow. legionowski). Mapa została wydana w nakładzie 2000 szt., a monografia została opublikowana w wersji elektronicznej (PDF) na portalu IT stowarzyszenia.

  • „Kraina Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego”, mapa tras przyrodniczych (awers) ilustrowana zdjęciami i opisami chronionych gatunków oraz szlaków wodnych, wydana w nakładzie 3.000 egz. (2016).

  • Aplikację Szlaku Polski Walczącej na trenie miasta Legionowo.

  • Przewodnik turystyczny „Szlaki Wodne Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego” (2018), ilustrowany zdjęciami i mapami szlaków wodnych, wydany w nakładzie 6.000 egz. (2018)

Stowarzyszenie było współorganizatorem dwóch konferencji poświęconych turystyce Jachranka – 2004 i Ożarów – 2009) i jednej kulturze (Zegrze – 2007), z cyklu Mazowieckiego Forum Samorządowego, organizowanych pod patronatem i z udziałem marszałka Sejmie RP. Stowarzyszenie było gospodarzem panelu Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego jako jednej z największych atrakcji turystycznych Mazowsza. W ramach działań edukacyjnych Stowarzyszenie zrealizowało cykl szkoleń dla sołtysów powiatu legionowskiego (2010-2011) w ramach projektu „Edukacja – najlepsza inwestycja” (POKL) dot. walki z wykluczeniem społecznym i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Stowarzyszenie wspólnie z MROT, Mazowieckim Oddziałem PTTK oraz Żeglugą Mazowiecką zorganizowało i przeprowadziło szkolenia organizatorów turystyki szkolnej oraz tour-operatorów (2014, 2016, 2018) oraz gospodarzem cyklicznych promocyjnych rejsów statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim – Study Press, organiowanych wspólnie z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem Dziennikarzy.

W latach 2017-2019 z inspiracji Stowarzyszenia i Fundacji Teraz Mazowsze zrealizowany został w ponad 400 szkołach ponadpodstawowych województwa mazowieckiego projekt edukacyjny „Oddychaj na Mazowszu”, którego efektem był pierwszy w Polsce Szkolny Punkt Monitorowania Jakości Powietrza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku oraz stacje pomiaru zanieczyszczeń powietrza m.in. w Legionowie, Pułtusku, Wołominie i Wyszkowie (www.oddychajnamazowszu.pl).

Od 2019 roku stowarzyszenie obsługuje weekendowe, wakacyjne przeprawy rowerowo-osobowe na Bugu i Narwi, małymi statkami pasażerskimi ALBATROS zbudowanymi (2018) dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu „Rybactwo i Morze”. Są to dwa małe statki pasażerskie – katamarany Albatros 1 i Albatros 2, przystosowane do przewozu 12 pasażerów i rowerów. W ramach projektu wydano mapę z przystankami i trasami rejsów. Dzięki współpracy z Żeglugą Mazowiecką 10 marynarzy stanowiących załogę katamaranów odbyło praktykę na statku oraz zyskało kwalifikacje zawodowe co najmniej stermotorzysty. Katamarany pełnią rolę Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej, a obsługujący je marynarze posiadają wiedzę i umiejętności Informatorów o lokalnych atrakcjach turystycznych. Wakacyjne rejsy są organizowane przez stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych (m.in. samorządu województwa mazowieckiego oraz gmin Dąbrówka, Radzymin, Serock i Somianka), w każdy wakacyjny weekend i święto można skorzystać z przeprawy rowerowej i osobowej u ujśćia Bugu do Narwi (więcej na stronie zeglugamazowiecka.pl).

Stowarzyszenie jest członkiem Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego oraz członkiem założycielem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz członkiem Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej.

Zarząd Stowarzyszenia (VIII kadencja):

Szumera (prezes), Jakub Buragiewicz (wiceprezes – skarbnik); Magdalena Wantoła – Szumera (wiceprezes – sekretarz); członkowie zarządu: Mikołaj Madejak i Igor Sulich.

Komisja Rewizyjna: Małgorzata Topp (przewodnicząca), Robert Białobrzeski i Krzysztof Paciorek.

Adres : 05-140 Serock, ul. Retmańska 47,
e-mail: cit@jeziorozegrzynskie.info</span?

Informacje o wakacyjnych rejsach katamaranów www.jeziorozegrzynskie.info
telefony do kapitanów: Albatros 1 – 609511417; Albatros 2 – 609511418

e-mail: albatros@zeglugamazowiecka.pl