Nie oddychaj smogiem – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, w we współpracy z Fundacją „Teraz Mazowsze” realizuje od 2017 roku program pt. „Oddychaj na Mazowszu”,  w ramach którego zainstalowane zostały czujniki jakości powietrza  w Serocku, Legionowie, Pułtusku, Wołominie
i Wyszkowie oraz opracowano i rozesłano do ponad 500 szkół ponadpodstawowych na Mazowszu – pakiety edukacyjne dla nauczycieli (scenariusze lekcji poświęcone walce ze smogiem oraz 2 plansze poglądowe). Ponadto opracowano i udostępniono w Internecie mapę z aktualnymi pomiarami zanieczyszczenia powietrza na Mazowszu (więcej na www.oddychajnamazowszu.pl) oraz publikacje (ulotki, broszury i plakaty) zawierające kluczowe informacje dot. uchwały antysmogowej Sejmiku Mazowieckiego z 2017 roku.

W bieżącym roku Stowarzyszenie otrzymało dotację Samorządu Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców domów jednorodzinnych na terenie 3 powiatów woj. mazowieckiego: legionowskiego, nowodworskiego
i wołomińskiego. Kampania miała na celu zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej problematyki walki o czyste powietrze, możliwości  indywidualnego wpływu na jakość powietrza oraz zachęcenie mieszkańców (szczególnie domów jednorodzinnych) do aktywnego uczestnictwa
w działaniach mających na celu poprawę jakości powietrza.

Realizacja zadania polegała na opracowaniu koncepcji graficznej i merytorycznej trzech (podobnych graficznie) publikacji składających się z części ogólnej (podstawowe źródła zanieczyszczeń powietrza i problem niskiej emisji, wpływ zanieczyszczenia powietrza na życie i zdrowie ludzi, uchwała antysmogowa jako instrument wdrażania Programu Ochrony Powietrza dla Mazowsza) oraz  – części sprofilowanej dla danego z trzech powiatów. Broszury zostały wydane  w łącznym nakładzie 30 tys. egz. (po 10 tys. egz. dla każdego z powiatów) oraz opublikowane w Internecie  w wersji  WCAG, (dostęp dla osób z niepełnosprawnością wzrokową)

Realizacja zadania publicznego jest kolejnym krokiem do upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony powietrza  nie tylko wśród mieszkańców wspomnianych, mazowieckich  powiatów,  gdyż zasięg publikacji w Internecie jest trudny do oszacowania, a jego dostęp jest ograniczony jedynie dla odbiorców obcojęzycznych.

Jesteśmy przekonani, iż zwiększenie świadomości mieszkańców odnośnie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka oraz wpływu każdego człowieka na stan powietrza  jest koniecznością nas wszystkich, nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych, do których adresowana jest wydana broszura. Mamy nadzieję, iż dotarcie z naszą publikacją do co najmniej 30 tys. właścicieli gospodarstw domowych przyczyni się do zwiększenia ich świadomości  w zakresie głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza występujących w pobliżu ich domostw (często nieświadomie są ich sprawcami) oraz o spoczywających na nich oraz władzach gminnych obowiązkach – wynikających z Uchwały antysmogowej i Programu ochrony powietrza.

Karolina Zofia Bartogowska

Październik 2023