Ukazał się najnowszy numer „Wędrowca Nadnarwiańskiego”, jedynego periodyku miast i gmin położonych w dolnym biegu rzeki Narew. Pismo dzięki dofinansowaniu przez Powiat Ostrołęcki jest wydawane od 20 lat przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce. To jedno z najstarszych turystycznych organizacji pozarządowych na Mazowszu (zał. 1998), a „Wędrowiec Nadnarwiański” jest jedynym pismem wydawanym nieprzerwanie od blisko 25 lat. W latach tłustych ukazywało się nawet osiem wydań rocznie, a obecnie – dwa, trzy razy w roku. Pismo jest bezpłatne i dostępne w punktach informacji turystycznej oraz na imprezach organizowanych przez stowarzyszenie. Zachęcając do lektury najnowszego „Wędrowca Nadnarwiańskiego”, trzeba wspomnieć, iż koszt opracowania i druku pisma był w większości finansowany ze środków własnych (darowizn osób prawnych i fizycznych), a od kilku lat z dotacji Powiatu Ostrołęckiego.
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego jest członkiem wspierający tej kurpiowskiej organizacji turystycznej której działalność obejmuje również „sferę naszych wpływów”, czyli gminy Kurpi Białych sięgających do ujścia Bugu do Narwi..
Zachęcając do lektury pisma polecam atrakcyjną ofertę wakacyjną Stowarzyszenia, a szczególnie spływy kajakowe rzeką Omulew (dopływ Narwi), nie mniej atrakcyjne jak kajakowe eldorado na Krutyni.

Zbigniew Szumera

Redaktor Naczelny

 
Flipbok – prosimy kliknąć na poniżą ilustrację w celu otwarcia publikacji.